Twieled u trabba ż-Żejtun u huwa l-iżgħar minn żewġ aħwa.

Owen Bonnici qara l-liġi fl-Università ta’ Malta u ggradwa b’B.A. Fl-Istudji Legali u Umanistiċi (Studji Ewropej) fl-2001 u Dottorat tal-Liġi mill-Università ta’ Malta fl-2004. Kompla fl-istudji tiegħu u kiseb diploma fil-Ġurisprudenza Kanonika fl-2005 mit-Tribunal Ekkleżjastiku Malti.

Huwa pprattika bħala avukat fi prattika privata u jagħti lekċers mal-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta’ Malta bħala ‘teaching associate’.​​
Il-Ministru Bonnici l-ewwel ġie elett bħala Kunsillier lokali f’Marsaskala, u mbagħad bħala viċi sindku ta’ Marsascala. Ġie elett ukoll diversi drabi bħala membru tal-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonali fi ħdan il-Partit Laburista.

Sussegwentement ġie elett fil-Parlament għall-ewwel darba fl-2008 fl-età ta’ 27 sena. Dakinhar stess twieldet bintu Ema.
Bejn l-2008 u l-2013, il-Ministru Bonnici serva bħala Shadow Minister għaż-Żgħażagħ u l-Kultura u wkoll għall-Edukazzjoni Għolja, Università u Riċerka. Mal-elezzjoni ta’ Gvern Laburista ġdid fl-2013, Dr Bonnici serva bħala Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja u, aktar tard, fl-2014, bħala Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.

​Ġie elett mill-ġdid fl-2017, u reġa’ ġie maħtur bħala Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali. Sussegwentement serva bħala Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u aktar tard bħala Ministru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-koordinazzjoni tal-istrateġija ta’ wara l-COVID-19. Fis-26 ta’ Marzu 2021 ingħata wkoll ir-responsabbiltà tal-portafoll tal-Ugwaljanza.

Fl-elezzjoni tal-2022, Dr Bonnici ġie rritornat minn żewġ distretti elettorali. Fit-30 ta’ Marzu, inħatar bħala Ministru għall-Wirt Nazzjonali, L-Arti, U l-Gvern Lokali. Huwa partitarju tal-futbol passjonat u jappoġġja lil Southampton FC. Iħobb il-qari, il-mużika, l-arti u l-kultura. Dr Bonnici jgħix ma’ Remenda Grech fiż-Żurrieq.