Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali ġie stabbilit f’Jannar 2020, wara riorganizzazzjoni tad-dipartimenti ministerjali b’riżultat tal-mandat tal-Prim Ministru l-ġdid. Dan il-Ministeru huwa responsabbli mill-oqsma ewlenin tal-Wirt Kulturali, Restawr, Kultura, Arti, Teatri, Ilsien Malti, Arkivji Nazzjonali, Librerija Nazzjonali, Gvern Lokali, Xandir, u s-settur awdjoviżiv. Minn dakinhar, ilha taħdem biex dawn is-setturi javvanzaw skont il-programm tal-Gvern.

Għalhekk, il-Ministeru huwa kommess li jippromwovi u jippreserva l-wirt kulturali ta’ pajjiżna, kif ukoll li jappoġġja u jsaħħaħ il-kreattività u l-espressjoni artistika. Permezz tad-diversi programmi u inizjattivi tagħna, aħna nimmiraw li nippromwovu d-diversità kulturali, ninkoraġġixxu l-innovazzjoni u l-kreattività, nipprovdu opportunitajiet għall-individwi u l-komunitajiet biex ikomplu japprezzaw l-arti, kif ukoll insaħħu s-settur awdjoviżiv u x-xandir pubbliku.

Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali ġie stabbilit f’Jannar 2020, wara riorganizzazzjoni tad-dipartimenti ministerjali b’riżultat tal-mandat tal-Prim Ministru l-ġdid. Dan il-Ministeru huwa responsabbli mill-oqsma ewlenin tal-Wirt Kulturali, Restawr, Kultura, Arti, Teatri, Ilsien Malti, Arkivji Nazzjonali, Librerija Nazzjonali, Gvern Lokali, Xandir, u s-settur awdjoviżiv. Minn dakinhar, ilha taħdem biex dawn is-setturi javvanzaw skont il-programm tal-Gvern.

Għalhekk, il-Ministeru huwa kommess li jippromwovi u jippreserva l-wirt kulturali ta’ pajjiżna, kif ukoll li jappoġġja u jsaħħaħ il-kreattività u l-espressjoni artistika. Permezz tad-diversi programmi u inizjattivi tagħna, aħna nimmiraw li nippromwovu d-diversità kulturali, ninkoraġġixxu l-innovazzjoni u l-kreattività, nipprovdu opportunitajiet għall-individwi u l-komunitajiet biex ikomplu japprezzaw l-arti, kif ukoll insaħħu s-settur awdjoviżiv u x-xandir pubbliku.

Skip to content