Previous slide
Next slide

IL-GVERN LOKALI

Fuq dan is-sit elettroniku issib informazzjoni dwar il-portafoll u l-istruttura amministrattiva tas-Segretarju Parlamentari flimkien ma’ informazzjoni utli dwar programmi u inizjattivi varji relatati mas-settur, għall-pubbliku ġenerali.